v

Gümrükleme Hizmeti

Gets Lojistik bünyesinde müşterilerinin İhracat ve ithalat yüklerinin hem yurt için hem de yurt dışı gümrükleme hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

Gets Lojistik bünyesinde müşterilerinin İhracat ve ithalat yüklerinin hem yurt için hem de yurt dışı gümrükleme hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

Yurt dışı Fuar gümrükleme işlemlerini, ithalat gümrük işlemleri, ihracat gümrük işlemleri, transit gümrük işlemleri, dahilde işlem belgesi düzenleme işlemleri, ticaret odası, konsolosluk, birlik, borsa ve diğer resmi tasdik işlemleri müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerden bazılarıdır.

  • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Tespiti
  • Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları Uygulamaları
  • Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Mali Yükümlülükler Hesaplamaları
  • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Uygulamaları
  • Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları